Homogeneïtzadors

INMASA, comercialitza els homogeneïtzadors de la marca FBF ITALIA amb els quals poden processar tot tipus d’aliment i qualsevol producte del sector cosmètic, químic, farmacèutic o petroquímic.

Homogeneïtzadors FBF de la sèrie “MILLENIUM”

• Disponible en cabals des de 50 a 50.000 L/h i amb pressió de
   homogeneïtzació fins a 1.500 bar.
• Versions possibles:
- Sanitària.
- Asèptica per aplicacions UHT.
- Amb doble etapa de homogeneïtzació.
- Estàndard pel procés de productes com llet, iogurt, cremes, etc...
- Antiabrasiva pel procés de productes com sucs de fruita,
  ovoproductes, brous, gelats, ketchup, soja, etc...
Homogeneïtzadors d’alta pressió

Homogeneïtzadors de la sèrie “MILLENIUM” capacitats per treballar a alta pressió fins a 2.000 bar.
Màquina adequada per els sectors que necessiten un estàndard de micronització molt elevat.Homogeneïtzadors de Laboratori, “HOMOLAB”

Homolab, és un homogeneïtzador de laboratori preparat per realitzar proves d’uns 10 L/h de procés i està capacitat per arribar a unes pressions de homogeneïtzació de 1.500 bar.


* Homogeneïtzador FBF de la sèrie “MILLENIUM”

homogeneitzador

* Homogeneïtzador d’alta pressió

homogeneitzador

* Homogeneïtzadors de Laboratori, “HOMOLAB"