Barrejadors

En línia

SERIES IS I IL

INMASA, ha dissenyat la SERIE IS i IL, barrejadors que ens permeten barrejar en continu diversos components, sòlids o líquids en el fluïd del procés.
Els barrejadors poden tenir una capacitat productiva fins a 10.000 Litres/h amb un volum d’incorporació del 80% d’additiu sòlid o líquid.


Per lots

MIXER

INMASA, ha dissenyat i fabrica el “Mixer”, equip utilitzat per dissoldre blocs de producte sòlids ja sigui congelats o a temperatura ambient, a qualsevol fluid del procés productiu.

La capacitat del Mixer va des de 200 fins a 6000 Litres per hora amb una aportació de sòlids del 35%.
Avantatges:
• Sanitari i fàcil de netejar.
• Obtenció de productes totalment homogenis.
• Dissolució total: aprofitament total de les Matèries Primeres.
• Fabricació continuada o per lots.
• Gran flexibilitat, fabricació de diferents productes amb
  la mateixa instal·lació.
• Grans cabals d’incorporació de sòlids i de líquids.

barrejador

* Barrejador en línia


mixer

* Barrejador per lots. Mixer