Que fem?

INMASA, enginyeria que es dedica a la projecció, fabricació i comercialització de bens i equips per a la indústria alimentària, química i farmacèutica.

El processos industrials en que INMASA és una empresa puntera són:
• Pasteurització.
• Esterilització.
• Dosificació.
• Barreja i dissolució.
• Intercanvi i recuperació de calor.
• Homogeneïtzació.
• Separació i higienització per centrifugació.
• Esterilització, gelidificació i texturització per alta pressió.
• Plantes completes de procés.
• C.I.P. automàtica.