Sistema de fermentació acètica submergida

INMASA comercialitza els fermentadors de la marca CHANSARD.

• Per la producció de tots els vinagres d’alcohol, vins, sidra, malta, etc.

• Procediment patentat que requereix una única bomba per l’aireja’t
del vinagre en curs de fermentació, la introducció de la matèria prima
i el buidat del vinagre al final de l’operació.

• Disseny únic amb el sistema de refrigeració mitjançant
bescanviador de calor multi-tubular.

• Alt Rendiment: 95%.


Principi:
La producció de vinagre resulta de la transformació de l’alcohol en àcid acètic per microorganismes del gènere Acetobàcter, mitjançant oxigen; aquestes bactèries són aeròbiques i es desenvolupen en un medi a 30ºC. La producció de vinagre és una procés continuat.


* Fermentador per a la producció de vinagre